Top

خمیر دندان سفیدکننده 100 گرم ایروکس

حتما برایتان پیش آمده که تصور می کنید دندان هایتان زرد شده است. برخی افراد جهت رفع این مشکل به پزشک مراجعه می کنند ولی اکثر افراد سراغ خمیردندان های سفید کننده می روند، ایروکس برای این دسته از افراد خمیردندان سفیدکننده را پیشنهاد می دهد. خمیردندان سفیدکننده ایروکس محصولی تخصصی برای افراد حساس تولید گردیده است. مصرف 2 بار خمیردندان سفیدکننده ایروکس در هفته پیشنهاد داده می شود. با مصرف مرتب این خمیر دندان دیگر نگران زردی دندان هایتان نباشید و با اطمینان لبخند بزنید. هنگام لبخند دندان هایتان مانند مروارید می درخشند.

قیمت: 11630 تومان
قیمت برای شما: 10100 تومانحتما برایتان پیش آمده که تصور می کنید دندان هایتان زرد شده است. برخی افراد جهت رفع این مشکل به پزشک مراجعه می کنند ولی اکثر افراد سراغ خمیردندان های سفید کننده می روند، ایروکس برای این دسته از افراد خمیردندان سفیدکننده را پیشنهاد می دهد. خمیردندان سفیدکننده ایروکس محصولی تخصصی برای افراد حساس تولید گردیده است. مصرف 2 بار خمیردندان سفیدکننده ایروکس در هفته پیشنهاد داده می شود. با مصرف مرتب این خمیر دندان دیگر نگران زردی دندان هایتان نباشید و با اطمینان لبخند بزنید. هنگام لبخند دندان هایتان مانند مروارید می درخشند.

قیمت: 11630 تومان
قیمت برای شما: 10100 تومان1 2 3 4 5

       طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی
       © 2015, All rights reserved.